Overig Zorgaanbod

Gezond Meerssen Huisarts

Diëtiek

De diëtist kan u helpen bij het aanpassen van uw voedingspatroon bij een grote verscheidenheid van klachten. U moet daarbij denken aan advisering bij over- of ondergewicht, diabetes, reumatische aandoeningen, verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol, voedselallergieën, COPD-klachten en andere aandoeningen. Overige specialisaties zijn oncologie, sportvoeding en eetstoornissen.
Door de samenwerking met de huisartsen en de praktijkondersteuners wordt de kwaliteit van de zorg geoptimaliseerd. In Balans heeft contracten met alle zorgverzekeraars, is ingeschreven in het kwaliteitsregister en is aangesloten bij de NVD, ZIO, Die’net en Forza.

De diëtisten mw. I. Houben en mw. I. Heijnen houden spreekuur op de 1e verdieping van het huisartsencentrum op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Houdings- en bewegingstherapie

Oefentherapie Cesar-Mensendieck biedt jong en oud hulp bij klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Door gezond bewegingsgedrag aan te leren krijgt u grip op uw klachten en kunt uw het dagelijks functioneren verbeteren. Rugpijn, nekpijn die maar terug blijft komen. Schouders die scheef staan of aanhoudende spierspanningshoofdpijn of spanningsklachten. Ook met bekken- (tijdens en ná de zwangerschap), heup- en knieklachten kunt u bij een oefen-/bewegingstherapeut terecht.

Mw. I. Sommer heeft op de 1e verdieping van het huisartsencentrum haar praktijk voor bewegingstherapie Cesar en Feldenkrais.

Bewegen therapie

Logopedie

Een logopedist onderzoekt, begeleidt, adviseert en behandelt mensen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, eten en drinken en lezen. De begeleidingsmogelijkheden van een logopedist kunnen heel divers zijn. U kunt bij de logopedist terecht met stemklachten, spraakproblemen, slikproblemen (o.a. bij Parkinson en na CVA), gespannen halsspieren, keelklachten, ademhalingsproblemen, spraakachterstand en communicatieproblemen.
.
Mw. J. America heeft op de 1e verdieping van het huisartsencentrum haar logopediepraktijk.

 

Logopedie huisarts meerssen

Podotherapie

Om de week is René van den Boomen van Podocentrum Koenen in de praktijk aanwezig en draait zijn eigen spreekuur. De therapeuten van Podocentrum Koenen behandelen mensen met voetklachten en/of klachten aan het houdings- en beweegapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten. Zij behandelen met als doel:
.
– Het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het steun- en bewegingsapparaat, door middel van steunzolen, orthesen, prothesen of andere hulpmiddelen aan de voet.
– Het uitwendig bestrijden van aan de voet aanwezige huidaandoeningen.
– Het voorkomen en bestrijden van nagelafwijkingen.
– Het geven van advies over bestaande onderwerpen en schoenadvies.
– Tevens beschikken zij over de vaardigheid ‘podomanueeltherapie’ waarmee zogenoemde blokkades kunnen worden gemobiliseerd om tot een optimaal resultaat te kunnen komen.

 

Podotherapie Huisarts Meerssen
Botox behandeling Meerssen

De Beaufort esthetische ingrepen

Drs. Swerts houdt in onze praktijk zijn eigen spreekuur voor cosmetische behandelingen. Dit betreft het verwijderen van ontsierende huidafwijkingen en littekens. Hij heeft tevens ruime ervaring in het uitvoeren van bovenste en onderste ooglidcorrecties (ruim 10 jaar) en is via de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG) gecertificeerd en geregistreerd als cosmetisch arts voor injectables zoals fillers en botox.
.
U kunt voor deze behandelingen een afspraak maken via het speciale telefoonnummer:
043-3089038.

Kijk ook op:
www.debeaufort.info

www.nvcg.nl

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt op klachten aan het steun- en bewegingsapparaat. Door middel van oefentherapie en andere methodes worden pijnklachten, stijfheid, conditie en functie verbeterd.

Fysiotherapeutische behandelaars waar wij in onze praktijk veel mee samen werken zijn:
In het huisartsencentrum: Cesartherapie Meerssen

Fysiotherapie Meerssen
Fysiotherapie Bunde
Fysiotherapie Ulestraten

Fysiotherapie Meerssen
Thuiszorg Meerssen

Thuiszorg

Thuiszorgorganisaties zijn organisaties die hulp kunnen bieden bij verplegen, verzorgen en huishoudelijk werk. Hiervoor heeft u altijd een medische indicatie nodig. Voor hulp en ondersteuning in de huishouding wordt goedkeuring afgegeven door het WMO loket van de gemeente. Voorzieningen die vanuit de WMO (gemeente) geregeld worden zijn onder andere:
– Hulp in de huishouding
– Maaltijdvoorziening
– Vervoerspas
.
Voor meer informatie: https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/aanmelden-wmo-ondersteuning
Heeft u een lichamelijke ziekte, een beperking of dementie en heeft u daarbij verpleging met persoonlijke zorg nodig? Dan komt er een wijkverpleegkundige langs. Dit vraagt u aan via de thuiszorginstelling. De vergoeding valt dan vaak onder de zorgverzekering.
Particuliere thuiszorg regelt en betaalt u zelf.

Langdurige zorg thuis (Wlz)

Heeft u blijvend intensieve, langdurige zorg nodig door een beperking, ziekte of ouderdom? En wilt u thuis blijven wonen? Dat kan met een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg). Het CIZ (www.CIZ.nl) beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Als dat zo is, dan krijgt u een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg.
.
Websites:
Rijksoverheid
CIZ
Gemeente Meerssen
.
Thuiszorgorganisaties:
Envida 
internet
Buurtzorg Meerssen
Cicero Thuis
internet
Zorg Groep Beek

Zuyderland Thuiszorg
Privazorg

Thuiszorg huisarts Meerssen
Call Now Button
Translate »