Praktijkinformatie

Spreekuren

Op werkdagen zijn wij van 08.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar en geopend. Tussen 12.30 en 14.00 uur zijn we enkel bereikbaar voor spoedgevallen.

Spoedgevallen

Levensbedreigende situaties: bel 112.
.
Werkdagen binnen kantooruren (tussen 8.00 en 17.00 uur):
Bij ongevallen kunnen wij in de meeste gevallen in de praktijk helpen. U kunt hiervoor altijd direct terecht. Belt u wel even dat u komt. Ook voor een spoedbezoek aan huis kunt u ons altijd bellen. Voor spoedgevallen belt u de reguliere praktijklijn 043-3089036, en kies 1.
.
Dagen buiten kantooruren (weekend, werkdagen tussen 17.00 en 8.00 uur of feestdagen):
Voor acute huisartsenhulp buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost, telefoonnummer 043-3877777. Houd uw identiteitsbewijs met daarop uw BSN bij de hand. Kijk op http://www.hapmaastricht.nl voor meer informatie.

Consult

Alle spreekuren zijn op afspraak, van maandag t/m vrijdag van 8:10-12.20u en van 15.00-16.30u. Een afspraak waarin één hulpvraag of meerdere korte vragen behandeld kunnen worden, duurt 10 minuten. Om uw klacht goed te kunnen behandelen en het spreekuur niet te veel te laten uitlopen willen wij u vriendelijk vragen hiermee rekening te houden. Als u aangeeft dat er meer tijd nodig is dan kan de assistent dit inplannen. Belt u tijdig af wanneer een afspraak niet door kan gaan.

Visites

Bent u niet in de gelegenheid om naar de praktijk te komen in verband met uw ziekte, dan kunt u een huisbezoek aanvragen, liefst telefonisch vόόr 10u.

Telefonisch consult

Indien u telefonisch contact met uw huisarts wilt hebben, dan kunt u dit aan de assistente doorgeven. U wordt vervolgens teruggebeld.

E-consult

U kunt de artsen via de WebApp consulteren. Deze vorm van consultatie is vooral bedoeld voor relatief eenvoudige, niet spoedeisende vragen. U dient zich eenmalig voor de WebApp te registeren bij de assistente omdat wij uw identiteit met zekerheid moeten vaststellen.
.
Voor niet medisch inhoudelijke zaken kunt u mailen naar: 
huisartsenpraktijkmeerssen@eerstelijn.net

Assistente spreekuur

De doktersassistenten hebben hun eigen spreekuur en voeren zelfstandig de volgende onderzoeken/behandelingen uit (op afspraak):

 • Eerste hulp bij ongevallen
 • Verwijderen van hechtingen
 • Bloedprikken
 • Bloeddrukmeting
 • 24uurs bloeddrukmeting
 • Hartfilmpje (ECG)
 • Eventrecorder/holter (hartritmestoornissen)
 • Urineonderzoek (blaasontsteking)
 • Zwangerschapstest
 • Oren uitspuiten
 • Gehooronderzoek
 • Wondbehandeling en -verbinden
 • Wratten aanstippen met stikstof
 • Enkel/arm index meten (doppler onderzoek bloedvaten benen)
 • Injecties zetten
 • Uitstrijkjes ihkv bevolkingsonderzoek
 • Drukverband/tapen van gewrichten

Praktische info

Bij Huisartsenpraktijk Meerssen werken drs. van Empel, drs. Verschuren en drs. van Gameren (vaste waarnemer). Zij beoefenen de algemene huisartsenzorg en ze handelen zoveel mogelijk conform de NHG richtlijnen en standaarden.  

Herhaalrecepten

Herhaal recepten zijn recepten die u dient te verlengen. Dit is het geval als de medische beoordeling en indicatie al voor het recept is gesteld en het om een chronische (langdurige) aandoening gaat.
Bijvoorbeeld: U heeft verhoogde bloeddruk en heeft hiervoor bloeddruk medicatie voorgeschreven gekregen die u moet continueren omdat het hierbij om een chronische aandoening gaat en uw tabletten zijn op. U kunt dit recept in tegenstelling tot een nieuw recept dan dus zelf bestellen.

Voor herhaalrecepten belt u bij voorkeur de receptenlijn 043-4558432. Deze lijn is 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar en is bedoeld voor herhaalrecepten en niet voor medicatie die u de eerste keer aanvraagt.
U kunt ook bellen naar de praktijk (043-3089036) en dan kiezen voor optie 3. U wordt dan doorgeschakeld naar de receptenlijn. Dit is echter alleen mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur.
Indien u voor 12.00 uur belt ligt de medicatie de volgende werkdag na 15.00 uur klaar bij uw apotheek.
.
Spreek s.v.p. duidelijk in:
– naam en telefoonnummer
– adres
– geboortedatum
– eigen huisarts
– de namen van de medicijnen die u wilt verlengen
– bij welke apotheek u de medicijnen wil afhalen
– of de medicijnen bezorgd moeten worden
.
Herhaalrecepten via internet
‘Mijn VAL’ is het patiëntenportaal van de Verenigde Apotheken Limburg. Als u patiënt bij hen bent kunt u zich registeren voor Mijn VAL zodat u gemakkelijk zaken zelf kunt regelen. Denk hierbij aan het aanvragen van herhaalmedicatie, het opvragen van uw medicatieoverzicht en in een beveiligde omgeving een vraag stellen aan uw apotheek. U kunt zich registreren via: https://www.v-a-l.nl/mijn_val/registreren/

Inschrijven

Indien u (en partner/gezin) zich wil laten inschrijven als patiënt in onze praktijk dan kan dat telefonisch, aan de balie of via onderstaande link. Via de WebApp kunt U digitaal ons aanmeldformulier invullen.

Opleiding

Wij vinden het belangrijk dat (huis)artsen worden opgeleid. Daarom werkt de praktijk samen met de Universiteit Maastricht en kunt u in de praktijk te maken krijgen met co-assistenten en huisartsen in opleiding. Mocht u hier bezwaar tegen hebben geef het aan bij de assistente.
.
Ook is het van belang dat er nieuwe doktersassistenten en praktijkondersteuners worden opgeleid. U kunt te maken krijgen met een stagiaire.

Doktersassistente Meerssen

Klacht over de praktijk? Bespreek u onvrede met ons!

Klacht bepreken met de huisartsenpraktijk

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U kunt dit mondeling doen of schriftelijk door middel van het invullen van ons klachtenformulier aan de balie of ons online klachtenformulier, klik hier.

 

De klachtenfunctionaris

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

 

Geschilleninstantie huisartsenzorg

Als u er met ons en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie kunt u in de folder vinden op de website van de SKGE: www.skge.nl.

 

Bespreek uw onvrede met uw huisarts
Klacht over Huisarts Meerssen?

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
Reisadvies Meerssen

Op reis? Traveldoctor

Voor reizigersadvisering en -vaccinaties kunt u ook bij ons in de praktijk terecht. Drs. van Empel en Marianne hebben hiervoor hun eigen spreekuur en houden de actuele ontwikkelingen bij. Drs. van Empel heeft hiervoor een opleiding gevolgd en staat geregistreerd in het CHHB register (College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden). Wij zijn tevens aangesloten bij de landelijke opererende organisatie van Travel Doctor.

CHBB Meerssen
Call Now Button
Translate »