Ons Zorgaanbod

Praktijk Meerssen bloed prikken

Ons zorgaanbod

Naast de reguliere huisartsenzorg kunt u bij ons terecht voor diverse andere problemen/vragen. Klik op onderstaande onderwerpen om meer te weten te komen over ons zorgaanbod.
.

Oogheelkunde

Ongeveer 1 maal per 2 weken heeft drs. van Empel een spreekuur speciaal voor oogklachten. Hij heeft hiervoor een opleiding gevolgd en staat geregistreerd in het CHHB register (College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden).
Uw gezichtsvermogen wordt bepaald, de oogdruk wordt gemeten en (na druppelen van de pupil om deze te verwijden) de lens en het netvlies worden bekeken. In geval van klachten als slechter zien, branderige of rode ogen kunt u zelf een afspraak maken. Rijd niet zelf met de auto als u naar dit spreekuur komt. Lichtgevoeligheid en minder zien na het druppelen kunnen een rol spelen. In onze praktijk worden ook fundusfoto’s gemaakt en beoordeeld (in het kader van controles bij suikerziekte).

Sterilisatie (vasectomie)

Mocht u zich als man willen laten steriliseren kunt u een afspraak maken bij drs. van Empel voor een intake. Daarna wordt een afspraak gepland om deze ingreep in een rustige, vertrouwde omgeving (de huisartsenpraktijk) uit te voeren.

Huidaandoeningen (dermatologie)

Ongeveer eens in de zes weken komt op vrijdagochtend dermatoloog drs. Beciri (Dermazuid) bij ons in de praktijk. Hij beoordeelt samen met de huisartsen een aantal patiënten met huidaandoeningen. U kunt via de huisarts een afspraak op zijn spreekuur krijgen.

Psychische klachten (POH GGZ)

Soms gaat het op mentaal gebied niet zo goed, gebeuren er vervelende dingen in uw leven of voelt u zich somber of angstig. Wij kunnen in onze praktijk psychologische hulp en ondersteuning bieden. Dat kan via onze praktijkondersteuner GGZ Jennifer Mendelsohn. Zij bekijkt samen met u wat u nodig heeft en is goed op de hoogte van het hulpaanbod in de regio. Zij kan zo nodig een gerichte doorverwijzing regelen.
.
Ook voor kinderen en adolescenten is er een praktijkondersteunder GGZ (kind&jeugd) beschikbaar. Anne Bemelmans en Mandy Smeets houden spreekuur op de maandagen en dinsdagen op de 1e verdieping van het huisartsencentrum. Zij onderzoeken samen met het kind, ouders/verzorgenden, school en andere betrokkenen wat de hulpvraag is en bekijken welke hulp het beste past.

Kleine chirurgische ingrepen

U kunt in onze praktijk terecht voor kleine chirurgische ingrepen (onder plaatselijke verdoving) zoals:

   • Ingegroeide teennagel
   • Talgkliercyste
   • Vetbultjes
   • Moedervlekken
   • Wratten

Maak hiervoor een afspraak met de huisarts voor beoordeling en daarna kan een ingreepje gepland worden.

Chronische aandoeningen/ketenzorg

Indien u een chronische ziekte heeft (bv suikerziekte of COPD), een hartinfarct heeft gehad, last heeft van hoge bloeddruk, of preventief hieraan iets wil/moet doen, kunt u terecht bij een van onze praktijkondersteuners (POH).
.

Longaandoeningen (POH astma/COPD)

Longaandoeningen omvatten zowel astma als COPD. Uw klachten worden in kaart gebracht en er wordt een longfunctietest gedaan. De resultaten worden met de huisarts besproken en zo nodig worden medicijnen voorgeschreven en leef- en/of saneringsadviezen gegeven. Indien nodig wordt u naar een longarts verwezen. Ook mensen die al langere tijd astma of COPD hebben, kunnen ten minste jaarlijks op het spreekuur van Froukje Bosch terecht om het effect van de medicijnen te controleren en het verloop van de ziekte te volgen. Voor hulp en begeleiding bij het stoppen met roken bent u ook welkom.

Hart- en Vaatziekten (POH CVRM)

Dit spreekuur is bedoeld voor mensen die al een hartaandoening, beroerte of hoge bloeddruk hebben, maar ook voor hen met een verhoogd risico (familiaire aanleg, verhoogd cholesterol) ter preventie. Alle risicofactoren worden zo goed mogelijk in kaart gebracht. Dat kan gebeuren middels aanvullende onderzoeken zoals bloedonderzoek, ECG, 24-uurs bloeddrukmeting, eventrecorder/holter of vaatonderzoek. Door middel van leefstijladviezen, dieet en medicijnen wordt een optimale behandeling ingesteld. Andrea Kerkhofs is de praktijkondersteuner die deze groep patiënten begeleidt.

Ouderenzorg

Froukje Bosch heeft als aandacht gebied ouderenzorg. Zij bezoekt patiënten thuis of in het verzorgingstehuis. U kunt bij haar terecht voor alle vragen op gebied van het ouder worden, voorzieningen, zorg en welzijn. Zij heeft vanuit haar functie veel contact met onder andere thuiszorgorganisaties, het WMO loket, CIZ en casemanager dementie. Zij werkt tevens als wijkverpleegkundige voor Envida.

Suikerziekte (POH DM)

Suikerziekte of diabetes mellitus (DM) is een aandoening die tegenwoordig steeds vaker voorkomt en specifieke kennis en begeleiding vergt. Gustaaf van den Hof is diabetesverpleegkundige. U kunt bij hem terecht voor alle vragen op dit gebied. Of het nu gaat om informatie, lifestyle advisering, medicatie instelling of de uitvoer van kwartaal- en jaarcontroles

Doktersassistente Meerssen
Translate »
Call Now Button