(Booster) COVID vaccinatie voor niet mobiele thuiswonende patiënten

(Booster) COVID vaccinatie voor niet mobiele thuiswonende patiënten

Aanmelding Thuisvaccinatie voor niet-mobiele thuiswonenden

Patiënten die niet óf alleen liggend per ambulance vervoerd kunnen worden, óf vanwege psychische redenen niet mobiel zijn komen in aanmerking voor een coronavaccinatie aan huis.
Wij kunnen deze patiënten online aanmelden bij de GGD. (NB: hierbij moet uitdrukkelijk vermeld worden dat wij als huisarts geen rol meer spelen in de planning en het zetten van coronavaccinaties).

U kunt zich bij onze praktijk melden als een van de volgende situatie van toepassing is:

  • Niet-mobiele thuiswonende patiënten geboren in en voor 2003 én een eerste en/of tweede prik willen krijgen;
  • Niet-mobiele thuiswonende patiënten geboren in en voor 2003 én in aanmerking komen voor een 3e prik (vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten);
  • Niet-mobiele thuiswonende patiënten geboren in en voor 1961 én een extra prik (boostervaccinatie) willen krijgen.

Alleen als u aan deze voorwaarden voldoet komt u in aanmerking voor thuisvaccinatie. Translate »
Call Now Button